perjantai 11. joulukuuta 2015

Nivalan kaupungin ICT-hanke 2015-16

Nivalan kaupungissa on käynnissä hanke tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön kehittämiseksi. Hankkeeseen osallistuvat kaikki Nivalan koulut. Hankkeen rahoittavat Nivalan kaupunki ja Opetusministeriö.

ICT-hankkeen I-vaihe alkoi vuonna 2015 ja sen koordinoimiseksi perustettiin ICT-työryhmä. Hankkeen II-vaihe käynnistyi 1.1.2016. Hanke sai nimen Digilakeus.

Vuoden 2015 aikana perustettiin ICT-työryhmä, joka mm. järjesti koulutuksia opettajille Google apps for Education, sekä Peda.net -ympäristöistä. Lisäksi hankkeen aikana järjestettiin koulutuksia koulujen atk-tukihenkilöille. ICT-työryhmä kokoontui säännöllisesti ja valmisteli mm. Nivalan kaupungin ICT-opetussuunnitelmaa, tietoturvaohjeistusta ja teki uusia hankehakemuksia, joista yksi hyväksyttiin hankkeen II-vaiheeksi.

Toisessa vaiheessa tavoitteena on opettajien ja ICT-tukihenkilöstön yhteistyön tiivistäminen sekä ICT-työryhmän toiminnan laajentaminen. Hankkeelle on perustettu blogi, jossa olet nyt. Blogi toimii tiedotus- ja yhteistyökanavana.

Vuoden 2016 aikana Nivalan kaupungin sivistystoimen ICT-työryhmä järjestää opettajille koulutuksia sähköisistä työvälineistä, tulevan opetussuunnitelman sisällöistä, kouluttautuu itse ja toimii kaupungin ATK-henkilöstön kanssa yhteistyössä.